Aktualizace modulů - popis změn v jednotlivých verzích