Správce EKIS může nyní v modulu Servis nakonfigurovat podmínky pro zadávání hesel uživatelů modulů IN-SY-CO, především dobu platnosti hesel a jejich minimální sílu (od 0% - žádné heslo, až po 100% - nejsilnější heslo). Všichni uživatelé mají jednotná pravidla pro nastavení hesel - dobu platnosti (od neomezené platnosti až po 1-999 dnů) a minimální sílu zadaného hesla.

Konfigurace hesel se nastavuje v modulu Servis v menu Uživatel - Správce programu - Konfigurace hesel. Při prvním spuštění se zobrazí konfigurační formulář v základním nastavení:

 

Po volbě Obnovit heslo znovu za může správce zadat hodnotu 0-100% pro minimální požadovanou sílu hesla (síla hesla se zobrazuje při zadání nového hesla v menu Uživatel - Změna hesla):

clip_image004.jpg

Dále je možné zadat počet dnů, kdy se uživatelům začne při přihlášení do modulů zobrazovat informace o blížící se expiraci hesla (0 - nikdy, až 99 dnů). Uživatelé mají možnost změnit heslo před vypršením platnosti:

clip_image006.jpg

Jestliže platnost hesla již vypršela, uživatel na to bude upozorněn po spuštění programu:

clip_image008.jpg

Po přihlášení do modulu (po zadání stávajícího hesla) se uživateli zobrazí formulář na zadání nového hesla:

clip_image010.jpg

Po zadání původního (starého) hesla zapíše uživatel nové heslo a potvrzení nového hesla (pro kontrolu). Heslo lze dočasně zobrazit kliknutím na zatržítko zobrazit heslo. Vpravo dole se průběžně zobrazuje síla zadaného hesla (od "bez hesla" až po "velmi silné" s příslušným barevným pozadím):

clip_image012.jpg

Heslo může obsahovat kombinaci malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků.

Pokud uživatel nezadá správně nové heslo nebo klikne na tlačítko Storno, program bude ukončen a uživatel se do modulu nepřihlásí.

Jestliže uživatel zadá při přihlašování do modulu 3x chybně heslo, program zobrazí informaci:

clip_image014.jpg

a modul bude ukončen.

V případě, že správce EKISu nastavil minimální požadovanou sílu hesla, zobrazí se informace, zda zadané heslo je dostatečně silné:

clip_image016.jpg

nebo

clip_image018.jpg

v případě, že heslo je z pohledu konfigurace správce dostatečně silné.

Jestliže správce EKISu nastaví minimální sílu hesla větší než 0% a síla hesla přihlašovaného uživatele je menší než požadovaná, pak se každému uživateli při přihlašování do modulu zobrazí informace:

clip_image020.jpg/

a po zadání stávajícího hesla musí uživatel zadat nového heslo s požadovanou minimální silou. Pokud tak neučiní, do modulu se nepřihlásí.