Při instalaci nové stanice je nutné provést následující kroky:

  1. Ikona SW na plochu.
  1. Z původního PC přenést do adresáře Dokumenty soubory s koncovkou INI (THS.INI, DHM.INI, FU1.INI…). V těchto souborech má uživatel schovány některá speciální nastavení pouze pro jeho osobu (např. přístup k  práci s certifikáty…).

V případě, že INI soubory neexistují tak si je program po spuštění příslušných modulů vygeneruje automaticky sám. Uživatel bude pouze omezen v tom, že nebude mít například aktivní komunikaci s CSUIS nebo podepisování dávek ČNB. Pro aktivaci této práce je zapotřebí do souboru například THS.INI pro podpisy dávek doplnit sekvenci.

[Modul]

IISSP=1

Pokud má po spuštění základní obrazovky uživatel některou z ikon na ploše neaktivní tak lze provést aktivaci modulu v souboru START.INI zapsáním hodnoty „1“ k příslušnému modulu namísto hodnoty „0“ v sekci [Moduly].

  1. V případě, že uživatel pracuje s certifikáty (podpis dávek ČNB) nebo odesíláním rezervací či výkazů na CSUIS je nutné na jeho stanici do adresáře C:\IISSP nainstalovat následující soubory:

IISSPClassLibrary.dll

IISSP.UploadHelper.dll

REG_soubor_IISSP.bat

Tyto soubory lze najít v adresáři Servis v rámci adresářové struktury SW WIN-SY-CO. V adresáři Servis je u těchto knihoven uvedeno několik verzí náhradou znaků DLL za číslo verze. Pro aktivaci knihovny je zapotřebí přihlásit se jako administrátor a následně spustit soubor REG_soubor_IISSP.bat. Prostřednictvím dávkového souboru je provedena registrace knihovny pomocí programu REGASM, který je součástí Net Framework. Před spuštěním je nutné zkontrolovat cestu k tomuto programu v dávce BAT.

Pozor!!! Na PC musí být nainstalován i Net Framework alespoň verze 3.5.