Program umožňuje pro různé funkce přiřadit různé podpisy. Podpisy se přidávají ve formuláři pro generaci práv uživatelů. Podpisy může přidávat pouze osoba, která má oprávnění pracovat s právy uživatelů.

 

Po stisku tlačítka získáte nový formulář, který obsahuje dvě záložky. V záložce seznam vyberete podpis s nímž chcete pracovat. a přepnete se na záložku detail. Pokud chcete vložit nový podpis stisknete tlačítko pro zadávání nových záznamů.

 

Pokud zadáváte nový certifikát musíte vybrat správný druh služby. Formulář umožňuje zadat certifikáty pro  ČNB (osobní), ČNB (značku), ISDOC, CSUIS, RISRE atd.

Pomocí tlačítka výběr certifikátu se provede výběr z dostupných úložišť.

 

Pro podpisy je v současné době možné použít variantu podpisu ze souboru PFX nebo z úložiště Windows (uložiště v PC, tokenu či čipové kartě). Po výběru správného podpisu jsou údaje o podpisu přeneseny do seznamu certifikátů a moduly s nimi začínají aktivně pracovat.

V případě ukládání podpisů v uložišti Windows je zapotřebí pravidelně jednou za rok při výměně podpisu u poskytovatele (např. PostSignum) provést také obnovu v tomto formuláři. I přesto, že u poskytovatele podpisu je prováděno pouze prodloužení platnosti podpisu, tak ve skutečnosti  má certifikát vždy nové seriové číslo a tudíž je ho zapotřebí znovu vyhledat a propojit v seznamu certifikátů.