Postup nastavení nových odpisových sazeb

Předmět v přikladu bude v průběhu následujícího roku odepsán. Pokud se organizace rozhodne pokračovat v jeho používání, musí upravit roční odpisovou sazbu.

Nejprve se stanoví, kolik roků bude předmět pravděpodobně nadále používán. Poté lze na kartě využít kalkulačku, která provede přepočet odpisů. Doplníme požadovaný počet roků, po které se bude předmět pravděpodobně používat a dostaneme novou odpisovou sazbu. V příkladu byl zvolen počet roků, po které bude předmět odepisován dále na 3.

Nová sazba, která by měla být u předmětu nastavena je 2,42 % za rok. Pokud chceme tuto sazbu použít, musí se zadat do číselníku odpisových sazeb platných pro aktuální období „Odpisové sazby dle ČUS708“.

Do číselníku zadáme nový záznam pro příslušné CPA. ID zadáme  takové, aby nebylo u CPA doposud použito a doplníme novou sazbu. Následně provedeme na kartě opravu CPA z číselníku s výběrem nové sazby.

Ověřit nové nastavení lze prostřednictvím sestavy v kartě majetku „Odpisový plán – předpoklad“

Sestava bude obsahovat kompletní rozpis až do konce životnosti předmětu.

Podobným způsobem lze postupovat i u předmětu, které jsou ve stavu konzervace (zamraženo). Rozdíl je pouze v tom, že spolu s opravou CPA je nutno změnit stav majetku v poli SM(U) na 1 a předmět se začne znovu odepisovat.