Do programu byla přidána možnost barevného zvýraznění textu jednotlivých řádek v gridu  na základě vložení podmínek.

Volba je aktivována u uživatelů, kteří mají ve aktivní volbu „Barevné značení v gridu“ v uživatelských preferencích.

U těchto uživatelů se po stisku pravého tlačítka na gridu objeví menu s volbou pro zabarvení pozadí gridu tak jak tomu bylo doposud a nová volba přes níž je možné vložit podmínky pro barevné odlišení některých řádků. 

Po zobrazení okna pro vkládání podmínek se automaticky vygeneruje jeden prázdný řádek a je možno ihned vkládat podmínku a přidělit požadovanou barvu písma. Při stisknutí tlačítka "Smaž" se vymaže podmínka a barva se nastaví na defaultní černou. Při stisknutí tlačítka "Další" se přidá do formuláře další prázdný řádek a je možné přidat další podmínku.Při ukončení formuláře přes tlačítko "Zpět" se zachovají původní hodnoty. Při stisknutí „Pokračuj“ se původní hodnoty nahradí novými.