Do programu byla přidána nová funkce tisk QR kódů na faktury. Pro správnou funkci je třeba nastavit u vlastních bankovních účtů IBAN a BIC (SWIFT) kód (informace jsou uváděny na bankovním výpise). Tato volba se provede v číselníku řad faktur.

 

 

V číselníku, pro příslušnou fakturační řadu stačí u vlastních bankovních účtů doplnit příslušné kódy pro účet.

V okamžiku uložení dat pro příslušný účet zůstane tlačítko IBAN svítit zeleně.

Pokud by bylo potřeba tisk QR kódu na fakturách odstranit lze tak učinit ve stejném číselníku v horní části nastavením zatržítka.

 

QR kód obsahuje informace pro možné provedení platby prostřednictvím QR kódu přímo do banky (QR platba) a informace pro možné načtení některých hlavičkových údajů do fakturačního modulu zákazníka (QR faktura) jemuž je faktura zasílána. Pokud délka řetězce pro QR platbu + fakturu překročí délku 255 znaků je QR kód z dokladu vynechán a obsluha o tom informována.

Dále byla do faktur přidána možnost tisku razítkové oblasti prostřednictvím obrázku ve formátu například JPG nebo PNG. Nastavení je individuální pro každého uživatele. Provede se v Uživatel -> Vlastnosti v záložce „Fakturace“. Zde se uloží cesta na obrázek, který je poté tisknut na dokladu. Prostor pro razítko je veliký cca 3.01 x 7.59 cm (114x287 pixelů).