Modul WPPA slouží k sledování provozu a nákladů firemních automobilů. Program umožňuje vytvářet přehledy provozu a nákladů podle SPZ, sledovat stav PHM, aktualizovat soubory „Stazky“, „Auta“, „Řidiči“, „Opravy aut“ a „Pohonné hmoty“.

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví.