Modul WPOK slouží ke zpracování pokladních dokladů - korunových i valutových. Umožňuje vytvořit více pokladen (pracovišť), má na výběr několik druhů tisků pokladních dokladů, umožňuje vytvářet výstupní sestavy „Pokladní kniha“ podle řady různých kritérií a podmínek (dle datumů, dokladů, středisek, úkolů, účtů, DPH apod.) položkově i sumárně.

Program dále umožňuje přípravu a automatický přenos dat do programu IN-SY-CO: WFU (finančního účetnictví) na základě účetního rozvrhu, který definuje a aktualizuje uživatel sám.

V případě instalace programu na pobočkách umožňuje snadno exportovat data z poboček a importovat je na centrále, kde je lze dále zpracovávat (např. účtovat).

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví. Pro každou vytvořenou pokladnu program umožňuje nastavovat širokou škálu konfiguračních parametrů a přizpůsobit tak práci s pokladnou daným požadavkům.