Modul WOBJ – Objednávky a smlouvy - slouží k vytváření, evidenci a tisku žádanek, objednávek a smluv. Na základě vystavené žádanky umožňuje program zpracovat objednávku, kterou lze dále sledovat při jejím plnění. Stejné položky žádanek lze kumulovat do jedné objednávky pro jednoho dodavatele.

Program umožňuje dále nastavit sledování čerpání rozpočtu, které zahrnuje vystavené žádanky i objednávky. Konfigurace programu umožňuje nastavit celou řadu parametrů a přizpůsobit tak práci s programem daným požadavkům. Program obsahuje řadu tiskových sestav pro zobrazení přehledů žádanek a objednávek podle různých kritérií.  Umožňuje pracovat s řadou číselníků potřebných pro práci s programem.

Modul WOBJ spolupracuje s modulem WGRP – Grantové prostředky, kterému poskytuje informace pro přehledy o nákladech čerpaných na jednotlivé položky.