Modul WROZ slouží ke zpracování schváleného rozpočtu a následných rozpočtových opatření. Dále je možno provádět různé tisky. Např. tisk interních sdělení, různé sumarizační sestavy, rozpočtovou skladbu,čerpání rozpočtu apod.

Dále program umožňuje přípravu a přenos dat do modulu WFU (finančního účetnictví).

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví.