Modul WDHM slouží k evidenci drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku a k evidenci pohybů jak jednotlivých položek DDHM, tak i skupin DDHM.

Umožňuje vytvářet výstupní sestavy DDHM podle položek pohybu inventárních čísel, místností, SKP, či cenových skupin atd. Umožňuje též sledovat stav DDHM v souvislosti se jmény pracovníků, kteří je využívají, eventuelně převzali za ně hmotnou odpovědnost.

Program také podporuje zpracování pomocí čárového kódu.

Dále program umožňuje přípravu a automatický přenos dat do modulu WFU (finančního účetnictví) na základě účetního rozvrhu, který definuje a aktualizuje uživatel sám.

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví.