Modul WTHS slouží ke zpracování faktur přijatých, interních a vydaných, k evidenci zákazníků (dodavatelů a odběratelů). Adresář zákazníků je propojen se základními rejstříky (ARES, VIES) a umožňuje kontrolu údajů v těchto rejstřících. U plátců DPH umožňuje kontrolu spolehlivosti plátce a jeho bankovních účtů. Adresář zákazníků je propojen do dalších modulů, jako jsou objednávky a smlouvy nebo majetkové moduly. Modul umí generovat příkazy k úhradě (klasické a elektronické) pro různé banky (ČNB, KB, ČSOB …). U příkazů pro ČNB umí modul podepsat dávku více podpisy a nachystat jí pro export do banky. Eviduje úhrady faktur a provádí automatické párování plateb z nahraných bankovních výpisů.

Tiskne likvidační listy (košilka) přijatých faktur, upomínky za neuhrazenými vydanými fakturami, umožňuje vytvářet výstupní sestavy „Kniha přijatých faktur“, „Kniha vydaných faktur“ a „Kniha interních dokladů“. Umožňuje též vytisknout vydané faktury, zálohové faktury, daňové doklady po zaplacení včetně tisku QR kódu a razítkové oblasti do všech dokladů, přehled vydaných a přijatých faktur podle úkolů (středisek) a přehled faktur podle různých dodatečných podmínek.

Modul je doplněn o výkaznictví PAP (pomocný analytický přehled) a propojen s evidencí smluv, objednávek a rezervací pro evidenci čerpání finančních prostředků OSS.

Modul dále umožňuje přípravu a automatický přenos dat do programu IN-SY-CO: WFU (finančního účetnictví) na základě účetního rozvrhu, který definuje a aktualizuje uživatel sám.

Modul je připraven na export a import elektronických faktur ve formátu ISDOC až do verze 6.0.1

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví.