Modul WFU – Finanční účetnictví slouží ke zpracování účetnictví pro organizační složky státu, příspěvkové organizace, organizace v.v.i. i podnikatelské subjekty. Umožňuje tisknout širokou škálu různých typů tiskových sestav (hlavní knihy, sborníky) a provádí zpracování výkazů (rozvaha, výsledovka atd.) podle platné metodiky a aktuálních zákonů o účetnictví.

Program dále umožňuje přípravu a automatický přenos dat z ostatních modulů informačního systému IN-SY-CO: POK, THS, DHM, HIM, MTZ, PPA, OBJ na základě účetního rozvrhu, který definuje a aktualizuje uživatel sám. V modulu FU je pak možné tato data naimportovat do aktuálních účetních vět a dále zpracovávat.

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví. Pro každý typ organizace program umožňuje nastavovat širokou škálu konfiguračních parametrů a přizpůsobit tak práci s programem daným požadavkům.