Modul WMTZ slouží k evidenci stavu materiálu na skladech a ke sledování pohybů materiálu (při současné aktualizaci jeho evidence) pro jeden a více organizačních celků (pracovišť), a pro jeden a více skladů. Modul pracuje s průměrnými, nebo pevnými cenami materiálu. K zprůměrnění cen dochází při příjmu materiálu na sklad (včetně režijních nákladů). Tato metoda umožňuje vést materiál pod stejným skladovým číslem i při měnící se ceně. Pokud se však chcete průměrným cenám vyhnout, stačí si zavést při změně cen materiálu nové skladové číslo materiálu.

Program používá 14-ti místné skladové číslo materiálu (na 1.-2. místě je číslo skladu, na 3.-5. místě číslo oboru , na 6.-14. místě interní číslo materiálu).

Program také sleduje pohyby materiálů (příjem a výdej) na střediska, na úkoly (granty) a na pracovníky.

Dále program umožňuje přípravu a automatický přenos dat do modulu WFU (finančního účetnictví) na základě účetního rozvrhu, který definuje a aktualizuje uživatel sám.

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví.